ketenborging.nl

Home

Ketenborging.nl is een initiatief van de Taskforce Voedselvertrouwen. Deze Taskforce werd in maart 2013 opgericht door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ). In de Taskforce werkten overheid en bedrijfsleven samen aan maatregelen om het vertrouwen van consumenten in voedsel te herstellen. De Taskforce publiceerde haar actieplan in juni 2013. 

In dit actieplan nemen zowel publieke als private borging van de voedselveiligheid en -integriteit een belangrijke plaats in. De Taskforce heeft, in samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), criteria voor private kwaliteitsschema’s opgesteld, die de private borging van de voedselveiligheid en vooral de voedselintegriteit moeten versterken. Transparantie en informatie-uitwisseling maken een belangrijk onderdeel uit van deze criteria.

Ketenborging.nl biedt bedrijven uit de voedselketen een overzicht van erkende kwaliteitsschema’s, die voldoen aan deze criteria. Ondernemers kunnen via deze website controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door een kwaliteitsschema dat aan de eerder genoemde criteria van voedselveiligheid en –integriteit voldoet of niet, en daar hun handelen op afstemmen.

English summary Ketenborging.nl

After the horse meat scandal (in 2012), it is clear that food safety and integrity in the food production chain must be better safeguarded. To this end, the Dutch Minister of Health, Welfare and Sport and the Dutch Minister for Agriculture established the Food Confidence Task Force in March 2013 together with the meat, dairy and animal feed sectors, with the objective of taking measures to restore consumer confidence in food products. The Task Force presented its action plan  in June 2013 and has started the implementation of this plan.

A substantial element in regaining consumer confidence is securing food safety and integrity. This means both public and private safeguarding of food safety and integrity are important in implementing the Task Force’s actions. Private quality schemes play an important role here. In cooperation with the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA), the Task Force has defined a set of criteria for quality schemes that must strengthen the private safeguarding of food safety and especially food integrity. Transparency and the exchange of information are key elements of these criteria.
Short description of the procedure:

  • Quality schemes are requested to include these criteria, as far as they have not yet been included.
  • Quality schemes that have proven to comply with these criteria can be placed on the website www.ketenborging.nl, to acknowledge that the quality scheme meets these criteria.
  • Businesses can check this website to see if their partners are certified by a quality scheme that meets the abovementioned food safety and integrity criteria, and bring this in line with their operations.
  • In its risk profile and as such in its supervision of individual businesses in the food production sector, the NVWA takes into consideration whether or not the business is certified by a quality scheme that has been proven to meet the criteria. This means that participation in such a quality scheme can both enhance the business’s image and result in reduced supervision. This entails a reduction in costs for the business, to the extent that the business must pay for this supervision.

Through this initiative, the meat, dairy and animal feed sectors can show they are serious about food safety and food integrity and act accordingly. The Task Force calls on you and your quality scheme to cooperate with this project to enhance and safeguard food safety and food integrity.

For more information please send an email