ketenborging.nl

FAQ

Waarom deze website?
Deze website is een initiatief van de Taskforce Voedselvertrouwen. De Taskforce heeft, in samenspraak met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), criteria voor private kwaliteitsschema’s opgesteld, die de private borging van de voedselveiligheid en vooral de voedselintegriteit moeten versterken.
Ketenborging.nl biedt bedrijven uit de voedselketen een overzicht van erkende kwaliteitsschema’s, die voldoen aan deze criteria. Ondernemers kunnen via deze website controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door een kwaliteitsschema dat aan de eerder genoemde criteria van voedselveiligheid en –integriteit voldoet of niet, en daar hun handelen op afstemmen.
De site betreft de uitwerking van de actie die binnen de Taskforce bekend stond als “het genereren van een witte lijst”. Bedrijven die gecertificeerd zijn onder een getoetst kwaliteitsschema zijn te raadplegen door op de site Ketenborging.nl te kikken op de naam van het betreffende kwaliteitsschema. Doel van de Taskforce is dat bedrijven alleen zaken doen met zakenpartners die gecertificeerd zijn door een kwaliteitsschema dat aan de eerder genoemde criteria voldoet.

Wie is de initiatiefnemer?
De site is een initiatief van de Taskforce Voedselvertrouwen. Deze Taskforce werd in maart 2013 opgericht door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris van Economische Zaken (EZ). In de Taskforce werken overheid en bedrijfsleven samen aan maatregelen om het vertrouwen van consumenten in voedsel te herstellen.

Wat is de systematiek van Ketenborging.nl?
Korte beschrijving van de werking:

  • Kwaliteitsschema’s worden gevraagd deze criteria op te nemen, voor zover deze nog geen onderdeel uitmaken van de door de kwaliteitsschema’s gebruikte criteria.
  • Kwaliteitsschema’s waarvan is vastgesteld dat ze aan deze criteria voldoen kunnen op de website www.ketenborging.nl geplaatst worden, waarmee bekend wordt dat het betreffende kwaliteitsschema aan deze criteria voldoet.
  • Ondernemers kunnen via deze website controleren of hun zakenpartners gecertificeerd zijn door een kwaliteitsschema dat aan eerder genoemde criteria van voedselveiligheid en –integriteit voldoet of niet, en daar hun handelen op afstemmen.
  • De NVWA houdt in haar risicoprofiel en daarmee in haar toezicht op de individuele bedrijven in de voedselproductiesector rekening met het al dan niet gecertificeerd zijn van het bedrijf door een kwaliteitsschema waarvan is vastgesteld dat het aan de criteria voldoet. Deelname aan een dergelijk kwaliteitsschema kan hiermee voor het betreffende bedrijf zowel imagovoordeel als het voordeel van aangepast toezicht opleveren. Voor zover toezicht betaald moet worden levert het daardoor lagere kosten op.

Aan welke criteria worden de kwaliteitsschema’s getoetst?
De criteria die de NVWA hanteert om de kwaliteitsschema’s te toetsen kunt u hier raadplegen. Heeft u vragen of opmerkingen over de criteria, dan kunt u contact opnemen met de NVWA door een mail sturen naar kwaliteitssystemen@nvwa.nl onder vermelding van “criteria toetsing kwaliteitsschema’s”.

Hoe kan ik een kwaliteitsschema op Ketenborging.nl laten toevoegen?
Neem contact op met de NVWA door een mail te sturen naar kwaliteitssystemen@nvwa.nl onder vermelding van “toetsing kwaliteitsschema’s”. De NVWA zal toetsen of het betreffende kwaliteitsschema aan de criteria voldoet en zorgt er vervolgens voor dat het schema aan de site wordt toegevoegd.

Welke kosten zijn er verbonden aan de opnamen van een kwaliteitsschema op Ketenborging.nl?
De kosten voor de eerste officiele registratie (acceptatie van een Kwaliteitsschema) zijn 100 Euro. De kosten voor opname van een Kwalitietssysteem als ‘in behandeling’ zijn gratis. De kosten voor een jaarlijkse verlenging van de registratie van een Kwaliteitssysteem zijn eveneens 100 euro voor het jaar 2015. De kosten kunnen jaarlijks worden geïndiceerd.

Hoe lang duurt het voor een schema wordt vermeld op de site?
Een Kwaliteitsschema wordt binnen 3 werkdagen opgenomen op de site, vanaf het moment dat de NVWA bij de Stichting heeft aangegeven dat het schema de procedure heeft doorlopen.