ketenborging.nl

Disclaimer

De Stichting Ketenborging.nl is beheerder van deze website. Zij heeft geen zeggenschap over de acceptatie of de toetsing van een kwaliteitsschema. Indien een belanghebbende geen prijs meer stelt op opname van een kwaliteitsschema op Ketenborging.nl, dan wel bezwaar wil maken tegen verwijdering of geen opname van het schema op de website, dient hij/zij zich tot de NVWA te wenden.