ketenborging.nl

Gedragscode

Onderaan de pagina vindt u de lijst met bedrijven die reeds ondertekend hebben.

Gedragscode Voedselveiligheid en productintegriteit

(Een gids voor gepast gedrag en correct handelen op het gebied van voedselveiligheid en productintegriteit)

 

Versie:  2.2

Datum: 9 november 2017

 

Doel van de Gedragscode Levensmiddelenketen

De Gedragscode Levensmiddelenketen – hierna aangeduid als ‘de Code’- is een gids voor gepast gedrag en correct handelen op het gebied van voedselveiligheid en productintegriteit. Deze Code is opgesteld omdat het imago van de Nederlandse levensmiddelenketen, van het eerste begin, het zaadje of het (genetische) uitgangsmateriaal, inclusief de diervoeding, tot en met de verkoop van een product aan de consument door (maatschappelijk) onacceptabel gedrag geschaad kan worden. De levensmiddelenketen hecht er groot belang aan dat er vertrouwen is in haar handelen. Dit doel kan alleen bereikt worden als alle spelers in de keten correct handelen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

 

Scope en reikwijdte van de Code

Deze Code wil een leidraad zijn voor álle producenten van of ondernemingen handelend in voedingsmiddelen of grondstoffen voor voedingsmiddelen. Bedrijven en ondernemers in de gehele keten, van primaire productie tot en met retail, kunnen de Code onderschrijven.

Partijen die deze Code ondertekenen, verbinden zich voor het handelen van hun bedrijven en medewerkers aan de gedragsregels in deze code. De Code dient te worden ondertekend door de eindverantwoordelijke van het bedrijf. Van ondertekenende bedrijven wordt verwacht dat zij intern en extern, bijvoorbeeld via hun website, bekend maken dat zij zich conformeren aan deze gedragscode.

 

Bedrijven kunnen ook volgens een bedrijfs-eigen code werken, mits deze eigen specifieke gedragscode tenminste gelijkwaardig is aan de regels van de Code.

 

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de Code is dat de ondertekenaars ervan zich met betrekking tot borging van voedselveiligheid en van voedselintegriteit houden aan alle van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd in de Europese en nationale wetgeving.

 

Gedragsregels

De volgende gedragsregels tot borging van voedselveiligheid en productintegriteit worden door het bedrijf en zijn medewerkers gevolgd:

 

 • Wetgeving

Het bedrijf en al zijn medewerkers houden zich in al hun werkzaamheden aan de wetgeving, regels en voorschriften aangaande de borging van voedselveiligheid en voedselintegriteit, die van toepassing is.

 

 • Medewerkers

Het bedrijf informeert alle medewerkers voor wie dat van belang kan zijn dat het de Code heeft ondertekend en dat deze door alle medewerkers dient te worden nageleefd.

Het bedrijf schoolt relevante medewerkers om te borgen dat deze medewerkers bekend zijn met de meest recente en van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften en regels die voor hun werkzaamheden tot borging van voedselveiligheid en voedselintegriteit relevant zijn.

Het bedrijf stelt op regelmatige basis vast of het kennisniveau bij relevante medewerkers toereikend is.

 

 • Producten/diensten

Het bedrijf stelt alles in het werk (binnen haar mogelijkheden) om te borgen dat geproduceerde of verhandelde producten veilig zijn voor het beoogd gebruik.

Het bedrijf stelt alles in het werk om zich ervan te vergewissen dat de risico’s op voedselfraude in de keten zijn geïdentificeerd, bijvoorbeeld via het maken van zgn VACCP (vulnerability assessment critical control points), en neemt indien nodig, passende maatregelen ter voorkoming van voedselfraude.

Het bedrijf communiceert in alle uitingen over zijn producten naar waarheid en in lijn met geldende wetgeving, voorschriften, (reclame)codes, enz.

 

 • Belanghebbenden/stakeholders

Bedrijven stellen zich transparant op en voeren regelmatig stakeholderdialogen over borging van voedselveiligheid en productintegriteit.

Minimaal één maal per jaar rapporteren[1] bedrijven over hun activiteiten tot borging van de voedselveiligheid en productintegriteit.

 

 • Bedrijfsintegriteit

Bedrijven of hun medewerkers bieden nooit direct of indirect steekpenningen aan, in welke vorm dan ook, en nemen deze ook nooit aan. Elke vorm van (poging tot) omkoping wordt door medewerkers gemeld aan een vertrouwenspersoon onder een interne klokkenluidersregeling danwel bij meldmisdaadanoniem danwel bij het Adviespunt Klokkenluiders.

 

 • Misstanden

Bedrijven zorgen voor een transparante en vertrouwelijke procedure die het mogelijk maakt dat iedere medewerker bezwaren tegen en verdenkingen over handelen binnen het bedrijf dat de borging van voedselveiligheid en productintegriteit schaadt of kan schaden, kan melden (zie ook paragraaf 5. Bedrijfsintegriteit)

Eigenaarschap

De code is opgesteld in gezamenlijkheid door de voormalige leden van de Taskforce Voedselvertrouwen. Voorstellen tot aanpassing kunnen via info@ketenborging.nl worden ingediend. Eenmaal per jaar zal na gegaan worden door de Stichting Ketenborging.nl of aanpassingen noodzakelijk en mogelijk zijn. Aanpassen worden enkel via deze website gecommuniceerd.

 

Bedrijfsspecifieke gedragscode

Bedrijven kunnen ook een eigen bedrijfsspecifieke code opstellen mits daarin minimaal onderstaande regels zijn opgenomen:

 1. Het bedrijf houdt zich aan alle wettelijke voorschriften en regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid en productintegriteit die van toepassing is;
 2. Het bedrijf borgt dat kennis dienaangaande up to date is en blijft;
 3. Het bedrijf stelt alles in werk om te borgen dat dat al zijn producten veilig zijn voor het beoogde gebruik;
 4. Het bedrijf zorgt ervoor dat verstrekte informatie over de producten klopt (voorkom fraude, ook bij je leverancier);
 5. Het bedrijf rapporteert een maal per jaar over de staat van de borging van de voedselveiligheid en de borging van het voorkomen van voedselfraude;
 6. Het bedrijf zorgt voor een klokkenluidersregeling met betrekking tot de melden misstanden met betrekking de borging van voedselveiligheid en voedselfraude en zorgt dat deze meldingen vertrouwelijk kunnen worden gedaan;
 7. Het bedrijf neemt maatregelen ter voorkoming van omkoping.

 

 

Compliance/ondertekening

De ondergetekende verklaart met zijn/haar handtekening dat het bedrijf de regels van deze Code naleeft.

 

Getekend: .. .. ……

Naam:……………..

Bedrijfsnaam:……..

 

[1] Voorbeeld van een rapportage kan een audit rapport van de certificerende instelling zijn, die de borging van de voedselveiligheid en het productintegriteits-systeem heeft geaudit.

 

Aarts Conserven BV
Acratis Netherlands BV
Agristo
Albert Van Zoonen BV
Alldra
Alpro
Amalthea BV
Amsterdam Meat Company
Arla
Ausnutria
Avebe
Aviko
Axxent Masters in Tea
Bacu Bakkerij
Bakels Senior
Bake Five
Bakkerij Amstelveld
Bakkerij Bouman te Geldermalsen
Bakkerij Cees Lammertinck te Elst (Gld)
Bakkerij Faber
Bakkerij Fuite
Bakkerij Kamstra BV
Bakkerij Konings te Volendam
Bakkerij Pater te Avenhorn
Bakkerij Schat
Bakkerij van de Kletersteeg te Stoutenburg
Bakkerij van der Zee
Bakkerij Verbeek
Bakker Wiltink
Bakkers Brigade
Bakx Food BV
Baltussen
Banketgroep
Bavaria
Bieze Food Group
Boboli Benelux
Boermarke
Bonfait BV
Borgesius
Braas Brood en Banketbakkerij
Bolletje B.V.
BrandM
Bresc BV
Bunge Loders Crocklaan
Bunge Loders Crocklaan
Burg Groep
Celavita
Cloetta
Coca Cola
Compaxo Vlees Zevenaar BV
Concorp Holding
Cono Kaasmakers
Conveni BV
COPAR
Coroos
Coroos
Cosun
Crest Suikerwerken B.V.
D.C.A. International
Daelmans Banket
Dalco Food
Danone Nederland BV
Darling Ingredients International Holding BV
Darling Ingredients International Holding BV
De Dessert Meesters BV
De Indische BV
De Maro
De Pauw Brood & Banket
De Verwenbakker
Delicia
Delifrance Benelux
Detailresult Productie Bakkerijen
Dobla
DOC Kaas
DSM
Dutch Bakery Group
Dutch Protein & Services
Elite BV
Esro Vlees BV
Euro Pastry Benelux
Euroma
Exellent Food & Snacks BV
Exportslachterij J.Gosschalk & Zn BV
Fa. Gebrs. Gijzels
Fa. Hagelaar
Farm Frites
Ferdinand Zandbergen BV
Florentin BV/Obela
Fonterra Eu
G.J. Hutten & Zn BV
Geertsen Vlees BV
Giebels Meat Products B.V.
Goedegebuur Vlees Rotterdam BV
De Graafstroom
Grand Duet
Grolsch
Groot Vlees BV
Gulpener
HAK B.V.
Handelsonderneming Gebr. Stroomberg BV
Hansel Salades en Sauzen BV
Heineken
Heinz
Henningsen Nederland BV
Henri BV
Henri vd Bilte vleeswaren
Henry Willig
Hero Benelux
Hesselink Koffie
Hochwald Foods Nederland
Holiday Ice
Hoogesteger
Hoogvliet Bakkerij
Huijbregts Groep B.V
Iglo Nederland
Ijspaleis
Illy
InBev
Industriële Diensten Heino BV
Interbanket
Intersnack Nederland BV
Izico BV
J.E. Zijdenbos Groothandel BV
J.J. Darboven
Jan Zandbergen BV
JDE
Johma Salades BV
K. ten Have Koffiebranderij
Kennemer Vis Groep (KVG)
Kikkoman
King Cuisine
Koninklijke Verkade
Koninklijke Vezet
Koffiebranderij Mocca Do'r
KONINGS-ZUIVEL B.V.
Koninklijke Eru
Koninklijke Smilde
Koninklijke Peijnenburg
L. Droste Vlees
La Venezia
Lagosse
Levo
Lindeboom Bierbrouwerij
LWM
Maître André BV`
Market Food Group
Mars
Matthijs BV
McCain
Meat Friends Roosendaal BV
Meat Import Zandbergen Brothers BV
Menken Salades BV
Mission Food Roermond
Mola
Mondelez Nederland B.V.
Natural Spices
Nedviand
Nestle
New Forrest
Offerman B.V.
Nico van der Sluis
NMK Esbaco
Nutricia Early Life Nutricion
Osch gehakt- en vleessnacks Van
Otelli
Padifood Service B.V.
Pally Biscuits
Pandriks Bake - Off
Paridaans & Liebregts B.V.
Partners Network West Europe BV
Peeze
Peka Kroef
Pelican Rouge
PepsiCo
Perfetti van Melle
Petrovitch B.V.
Unitall BV
Pietercil Barends BV
Plaza Foods B.V.
Pré Pain Oldenzaal
Puratos
Pure Ingredients B.V.
Qizini BV
Quality Food Group
Raaskal Foodcreators
Raps BeNeLux
Redbull
Remia
Riedel B.V.
Rijkenberg Chocolade en Suikerwerken
Robin Food
Roka
Rouveen Kaasspecialiteiten
Royal Bel Leerdammer B.V.
Royal FruitMasters
Royal Coffee & Tea Innovations
Royal FrieslandCampina
Royal Steensma
Simon Levelt
Slagerij en Veehandel J. Leclerq
Smart Trade Group
Smilde Foods BV
Smit & Dorlas
SoFine Foods
SOMA Roggebroodbakkerij
Sonneveld
Spadel
Struik Foods Europe B.V.
StarCuisine B.V.
Steenland Chocolate
Suiker Unie
Sushi Ran BV
Sweetlife BV
Swinkels Food B.V.
TB Brown
Ter Beke Nederland B.V.
Texels
The Greenery
Tomassen Vlees BV
Topking B.V.
Trade J Wolff Coffee
Treasure Dim-Sum Products BV
UCC Coffee
Unilever
United Soft Drinks
Van Geloven B.V. (incl. Royaan en Swinkels Snackery & Backery)
Van Rooi Meat BV
Van Sillevoldt Rijst B.V.
Van Vliet The Candy Company
Vandemoortele
VanDrie Group
Vion Food Nederland B.V
Vleems Food B.V.
Vleeswarenfabriek Persoon B.V.
Vorselaar
Vreugdenhil
Vrumona
VSI
Waddenvlees Dokkum BV
Wellink Lekkerkerk B.V.
Wessanen Benelux
Westfort Vleesproducten
Wijndragers
Wijnen Meat B.V.
Wit Snacks B.V.
Zeelandia
Zwanenberg Food Group
Aarnink Vleeswaren B.V.
Brandenburg Culinair
De Menken Keuken
Gepo Vleeswaren B.V.
Groot Conserven B.V.
Group of Butchers
Luiten Vleeswaren B.V.
J.G. van der Mey BV
Job van Baars Vleesproducten
Jos Slippens Vleeswaren B.V.
Ladessa B.V.
Van der Mey B.V. Bacon export
Maasland Vleeswaren
Simons Vleeswaren BV
Snijders Vleeswaren
Stegeman
Vleeswarenfabriek Pauli B.V.
Vonk Vleeswaren BV
Wilthagen Vleeswaren B.V.
Yakult Nederland B.V.
Zandbergen en zn. Vleeswaren B.V.
Zandvliet Vleeswaren
J.E. Zijdenbos Groothandel B.V.
Zwiers Vleeswaren B.V.